aksetmek

[a'ksetmek]
(-e, -den)
1. (声音)传到, (光线)照射到: Lâmbanın ışığı duvara aksediyor. 灯光照射到墙上。Sesler ta uzaklara kadar aksediyordu. 声音传到很远很远。
2. 映, 映照, 投影, 投射; 放映: göle akseden dağlar 映照在湖面的高山 Yüksek binalar durgun suya aksediyor. 高楼大厦倒映在平静的水面。
3. 光́ 反映; (声音)反响, 产生回声, 反传回来; 光́ 反射: Kubbeli yerlerde ses akseder. 在有拱形圆屋顶的地方声音会产生回声。Vadide bağırınca ses karşıki dağlardan akseder. 在山谷里大声呼喊, 声音会从对面的山上传回来。
4. (消息、事件等)反映到, 传到, 扩散到: Olay basına aksetti. 事件反映到新闻界。Mesele ilgili organlara aksetmiş. 据说问题已反映到有关机构。
5. 扭转, 翻转, 反转, 回转, 掉头

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • aksetmek — den, der, Ar. ˁaks + T. etmek 1) Ses bir yere çarpıp geri dönmek, yankılanmak, yankı vermek Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyla / Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi. Y. K. Beyatlı 2) e, den Bir ışık veya bir şekil düz ve parlak bir yüzeye… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yansımak — nsz 1) Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değiştirmek, aksetmek Düz ve parlak yüzeylere çarpan ışık yansır. 2) Yer almak Gazeteye yansıyan haber ağızdan ağıza geçerken açıklığını hemen hemen tamamen kaybetmiştir. Halikarnas… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akis — is., ksi, Ar. ˁaks 1) Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı İkide birde barutla infilak akisleri geliyordu. Y. K. Beyatlı 2) Bir cismin parlak bir yüzeyde görünmesi Mehtap, iri güller ve senin en… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aksetme — is. Aksetmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vurmak — e, ur 1) Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla çarpmak Masaya vurmak. Birinin başına vurmak. 2) i Ses çıkarmak için bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca çarpmak Kapılarını vurmadan, kartını göstermeden, kademeye aldırmadan odalara… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yankılanmak — nsz Ses vermek, ses çıkarmak, yankı durumunda geri dönmek, aksetmek Kafasının içinde on defa yankılanmıştı. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akser — (A.) [ ﺮﺼﻗا ] en kısa. ♦ aksetmek yansımak, vurmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.